Home Tin tức từ tổng Đài Forex – Cập nhật thời gian thực

Tin tức từ tổng Đài Forex - Cập nhật thời gian thực

Tham gia vào nhóm thảo luận tín hiệuKhông phí tham gia, miễn phí 100%

10:11 06/10/2022

Tổng Đài Forex - Cập nhật tin 24/7

Day Trading Gold 06/10/2022

Kế hoạch giao dịch hôm nay khá phức tạp một chút nếu không hiểu có thể cmt xuống dưới giúp mình nhé.

✅ Canh Buy Trước Âu từ 11h - 12h nếu test về quanh 1713/1715 thì Buy SL 1708 TP mục tiêu 13h lên quanh 173x (nếu khung giờ này không có thì huỷ lệnh)

✅ Phiên Âu vào Canh Sell Vùng 1732/1734 SL 1736.5 TP 1724 / 1716 / 1709

✅ Nếu phá vùng 173x thì canh Sell vùng 1740/1742 SL 1748 TP Open

✅Mỹ canh Buy 1706/1708 SL 1701 TP Open

Bài quan tâm nhiều

Bài xem nhiều