Home Tin tức từ tổng Đài Forex – Cập nhật thời gian thực

Tin tức từ tổng Đài Forex - Cập nhật thời gian thực

Tham gia vào nhóm thảo luận tín hiệuKhông phí tham gia, miễn phí 100%

15:53 21/01/2022

Tổng Đài Forex - Cập nhật tin 24/7

Xin phép lại thêm 1 tuần win thông tiếp theo, tổng đang chuỗi win thông 5 tuần liên tiếp gần đây của nhóm tín hiệu. Xem lại quá trình lịch sử giao dịch tại đây ? https://t.me/jokertradinghistory

Vào VIP liên hệ admin nhé : @shasa122

15:18 21/01/2022

#XAUUSD hit TP2 +100pips ✅✅??

14:57 21/01/2022

#XAUUSD hit TP1 +50pips ✅? running

09:33 21/01/2022

(1) XAUUSD SELL 1842 - 1845

Stop loss: 1849.5

Take profit 1: 1837
Take profit 2: 1832
Take profit 3: 1825

Bài quan tâm nhiều

Bài xem nhiều