Home Kiến thức Chỉ báo

Chỉ báo

“Tất cả những biến động của giá trong quá khứ sẽ tiếp tục lập lại trong tương lai”. Đây là câu nói kinh điển nhất của Charles Dow – cha đẻ của phân tích kỹ thuật. Và chính vì điều đó, các chỉ báo kỹ thuật (indicator) ra đời, phục vụ cho việc phân tích và dự đoán giá dựa trên quá khứ.

Tổng Đài Forex sẽ liệt kê rất rất nhiều các chỉ báo quan trọng được dùng trong phân tích giá. Một số các chỉ báo đặc biệt mà bạn phải nắm bắt và hiểu rõ chúng:

  • Trend
  • SMA
  • MACD
  • RSI (relative strength index)
  • Stochastic
  • Bollinger band

Bạn hoàn toàn có thể xây dựng cho mình những chiến thuật với sự kết hợp của nhiều indicator lại với nhau. Hoặc sử dụng chúng với một vài mô hình nến tin cậy.

No posts to display

Bài quan tâm nhiều

Bài xem nhiều